آموزش صوت و لحن قرآن کریم

 

آموزش صوت ولحن قرآن کریم در 11 فایل MP3

دانلود در دو مرحله:


آموزش صوت و لحن قرآن کریم

 قسمت اول - 14 مگابایت  
آموزش صوت و لحن قرآن کریم
قسمت دوم - 13 مگابایت